oferta specjalna

NOWOŚĆ - oferujemy nowe formy współpracy:

- przygotowanie i realizację inwestycji spółdzielczych w systemie GRI – bez konieczności ponoszenia kosztów z zasobów własnych Spółdzielni

 

 

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE realizowane wspólnie w systemie spółdzielczym lecz na koszt i ryzyko partnera - minimalizujące ryzyko inwestycyjne Spółdzielni.

  • dla spółdzielni mieszkaniowych rozpoczynających inwestowanie - oferujemy swoje usługi wyspecjalizowanego skutecznego realizatora w pełnym zakresie inwestycji mieszkaniowych (ze specjalizacją : spółdzielczych) dla uniknięcia bolesnego zwykle etapu uczenia się na własnych błędach.
  • dla spółdzielni już inwestujących – posiadających własne komórki zajmujące się inwestycjami, często kłopotliwe kadrowo dla Zarządu, „przejadające” fundusz płac, itp. Proponujemy przejęcie prowadzenia dalszych inwestycji (z przejęciem dotychczasowych pracowników etatowych) i ograniczenie ponoszenia kosztów do związanych wyłącznie z inwestycją (-ami).
  • dla spółdzielni jeszcze nie inwestujących – z różnych powodów, posiadających własne tereny z potencjalną możliwością inwestowania (w tym pod zabudowę plombową, zabudowę parkingów z powiększeniem ilości dostępnych dotychczas miejsc postojowych itp....). Oferujemy wstępną analizę możliwości i opłacalności inwestowania i dalsze doradztwo w zakresie rozpoczęcia procedur wewnątrz spółdzielczych i procedur wobec organów administracji budowlanej (uzyskanie  WZ, PnB).

 

 Zapewniamy na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń /realizacji: 

 

1. zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu ( możliwego na każdym etapie procesu inwestycyjnego) zwykle zniechęcającego Zarząd do rozpoczynania inwestycji,

 

2. elastyczne dopasowanie zakresu współpracy do potrzeb Spółdzielni / Inwestora. Naszym typowym zakresem współpracy z Spółdzielnią jest całkowite przygotowanie i obsługa inwestycji aż do przekazania do eksploatacji ( poza zakresem reprezentacji zarezerwowanej dla Zarządu Spółdzielni ) z wyłączeniem przepływu finansowego związanego z inwestycją – realizowanego wyłącznie przez księgowość Spółdzielni ( lecz z kontrolą kosztów inwestycji przez Inwestora Zastępczego).

 

3. skuteczne przygotowanie inwestycji od podstaw - od wstępnej analizy możliwości inwestycyjnej , poprzez uzyskanie warunków zabudowy, przygotowanie poprzedzających inwestycję wzorów dokumentów dla przeprowadzenia procedur wewnątrz spółdzielczych, przygotowanie procedur przetargowych wyboru Projektanta i Generalnego Wykonawcy , wybór Projektanta i nadzór nad projektowaniem aż po uzyskanie pozwolenia na budowę i wybór Generalnego Wykonawcy.

 

4. „zabezpieczenie" powodzenia inwestycji już na etapie jej przygotowania (dopasowanie do warunków lokalnych i rynkowych). zobacz więcej

 

5. skuteczny nabór indywidualnych inwestorów zapewniających bieżące finansowanie inwestycji ( oraz zminimalizowanie tymczasowego użycia środków własnych Spółdzielni w okresie przygotowawczym). zobacz więcej

 

6. wykonanie inwestycji w zaplanowanym czasie i wzorcowej jakości. Wszystkie lokale w kolejnych zrealizowanych inwestycjach przekazujemy w zaplanowanym czasie i całkowicie bez usterek we wszystkich branżach ( to nasz cel). zobacz więcej

 

7. niekonfliktowe rozliczenie ostateczne całej inwestycji i poszczególnych lokali z Inwestorami indywidualnymi współ inwestującymi w danej inwestycji. zobacz więcej

 

8. terminowe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i bezproblemowe przeprowadzenie przewłaszczenia wszystkich lokali – to nasz priorytet już od stadium uzyskiwania warunków zabudowy i wytycznych do projektowania.

 

9. zbudowanie lub wzrost „marki" jako Spółdzielni inwestującej i jej Zarządu skutecznie i sprawnie prowadzącego inwestycje.

wstecz