Miejsca posotojowe

Preferujemy uzyskanie maksymalnie dużej ilości miejsc postojowych (również dla zaspokojenia potrzeb bezpośrednich sąsiadów / członków Spółdzielni oraz rewitalizację terenu Spółdzielni przylegającego bezpośrednio do inwestycji.

 

wstecz