Wykonanie inwestycji w zaplanowanym czasie i wzorcowej jakości

Zapewniamy wielobranżowy nadzór inwestorski nad przebiegiem bezpośredniej realizacji inwestycji – wykonywany własnym zespołem inspektorów nadzoru - do zakończenia przeglądu po okresie rękojmi.


nasza dewiza to:  budujemy JAKOŚĆ a nie "jakoś"


Dla skutecznej bieżącej kontroli postępu budowy opracowaliśmy i wdrożyliśmy własny system kontroli działający online, monitorujący postęp budowy pod względem terminowym , jakościowym i odbiorczym. Umożliwia on bieżącą kontrolę budowy (od szczegółów do syntetyki ) - dostępny online również kierownictwu firm wykonawczych oraz Inwestorowi.

 

wstecz